Program szczegółowy

Program

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Bursztyn – Wczoraj. Dziś. Jutro” 7 września 2018

 

8.30 – 9.30 – Rejestracja uczestników – Hol A – Międzynarodowe Targi Gdańskie SA, ul.Żaglowa 11, 80-560 Gdańsk – XIX Międzynarodowe Targi Bursztynu “Ambermart”

9.30 – 10.00 – Uroczyste otwarcie Konferencji – Sala 1A (1 piętro).

– Wójt Gminy Stegna – p. Ewa Dąbska

– Rektor Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku – Prof dr hab. Waldemar Moska

 

Część I. Bursztyn – historia mistrzostw i targów

Moderator: Prof dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska

 

10.00 – 10.15 – Dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, Prof. Dr hab. Jan A. Wendt Krótka historia „Mistrzostw Świata w Poławianiu Bursztynu”, czyli jak to się wszystko zaczęło? / History of the “World Championship in Amber Fishing”, or how did it all begin?

10.15 – 10.30 – Антон Трофимов – Янтарь объединяет! / Bursztyn łączy!

10.30 – 10.45 – Jagoda Komorowska – Historia naszyjnika zdobionego bursztynem… narodziny „Amberif’u” / History of amber necklace… the birth of the “Amberif”

10.45 – 11.00 – Przerwa kawowa

 

Część II. Bursztyn – promocja, marka, produkt turystyczny

Moderator: Dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski

 

11.00 – 11.15 –  Dr Tomasz Studzieniecki – Promocja dziedzictwa bursztynu w krajowej i międzynarodowej współpracy terytorialnej / The amber heritage promotion in domestic and international territorial cooperation

11.15 – 11.30 – Łukasz Magrian – Dziedzictwo bursztynowe regionu jako element działań promocyjnych realizowanych przez Pomorską Regionalną Organizację Turystyczną / The amber heritage of the region as an element of the promotional activities carried out by the Pomorskie Tourist Board

11.30 – 11.45 – Robert Pytlos, Ryszard Szadziewski – Rola Gdańska w badaniach i promocji bursztynu bałtyckiego / Gdańsk’s role in baltic amber research and promotion

11.45 – 12.00 – Prof dr hab. Jan A. Wendt, Prof dr hab. Agnieszka Bógdał-Brzezińska – Złote runo współczesnych argonautów – bursztyn jako marka turystyczna w Internecie w latach 2009-2018 / Golden fleece of contemporary argonauts – amber as a tourist brand on the Internet in 2009-2018

12.00 – 12.15 – Dr Elżbieta Gerstmann – Przyrodniczy i krajobrazowy potencjał turystyczny a polityka kreowania produktów turystycznych na „bursztynowej” Mierzei Wiślanej / Natural and landscape tourism potential – the policy of creating tourist products on the “amber” Mierzeja Wiślana

 

Część III. Bursztyn – szlak, wyroby i lecznictwo

Moderator: Prof. UWM dr hab. Izabela Lewandowska

 

12.15 – 12.30 – Ewa Bień – Aliza porównawcza wybranych elementów oferowanych w miastach: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz oraz Wieluń, w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej, w kontekście „szlaku bursztynowego” / Analysis of selected elements offered in the cities: Gdańsk, Pruszcz Gdański, Kalisz and Wieluń, in the field of urban and cultural tourism, in the context of the “amber route”

12.30 – 12.45 – Dr Dariusz Jacek Olszewski – Strzyżowski – Próba określenia preferencji w zakupie wyrobów z bursztynu, przez turystów krajowych i zagranicznych, wyrażona przez wybrane galerie bursztynu z Województwa Pomorskiego / An attempt to preferences in the purchase of amber, by domestic and foreign tourists, expressed by selected amber galleries from Pomorskie Voivodeship

12.45 – 13.00 – Sonia Pantea – The Rumanite – Romanian amber / Rumanit – Rumuński bursztyn

13.00 – 13.15 – Dr Marcin Pasek, Dr Remigiusz DróżdżKonfrontacja zasobów wiedzy ludowej i akademickiej na temat leczniczych właściwości bursztynu i dostęp do nich w instytucjach naukowych Gdańska / Confrontation of folk and academic knowledge resources on the therapeutic properties of amber and access to them in scientific institutions in Gdansk

 13.15 – 14.00 – Obiad

 

Część IV. Wybrane problemy rozwoju turystyki

Moderator: Prof dr hab. Jan A. Wendt

 

14.00 – 14.15 – Prof. dr hab. Izabela Lewandowska – Magiczne wsie południowej Warmii – propozycja szlaku turystyczno-kulturowego  / Magical villages of southern Warmia – a cultural tourist route proposition

14.15 – 14.30 –  Dr Magdalena Rokicka-Hebel – Próba analizy potencjału biznesowego mierzei wiślanej na przykładzie wybranych obiektów noclegowych / An attempt at the analysis of the business potential Vistula Spit on the example of selected accomodation locations

14.30 – 14.45 –  Dr Dariusz Jacek Olszewski – Strzyżowski, Dr Tomasz Taraszkiewicz, czy Mierzeja Wiśla ma syndrom “Śpiącej Królewny”? / Vistula Spit – the effect of „Sleeping Beauty”?

14.45 – 15.00 – Miruna Cristina Boca – Oradea, the city reborn through urban regeneration. development perspectives / Rewitalizacja Oradei – perspektywy rozwoju

15.00 – 15.15 – Maksymilian Paśko – Wybrane problemy ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych w świetle dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2015/2302/ue /  Selected problems of the act about tourist events and related tourist services in the light of the new directive of the European Parliament and Council number 2015/2302/ue

 15.15 – 16.00 – Podsumowanie Konferencji oraz jej zakończenie

 

 

W trakcie Konferencji dostępne będzie bezpłatnie, wydawnictwo-monografia ze zgłoszonymi artykułami.

 

Plik do druku – Szczegółowy program konferencji