ZAKRES TEMATYCZNY KONFERENCJI

Proponowane bloki tematyczne:
– Bursztyn jako ważny element produktów turystycznych oraz ofert turystycznych Województwa Pomorskiego, Polski oraz innych krajów,
– Wykorzystanie bursztynu w działaniach promocyjnych jst różnych szczebli,
– Zbiory bursztynu jako element atrakcji turystycznych miast,
– Znaczenie bursztynu w kulturze, sztuce, wyrobach artystycznych na przestrzeni lat,
– Znaczenie bursztynu w historii Polski jak i innych krajów,
– Miejsce bursztynu w odkryciach archeologicznych,
– Przykłady działań promocyjnych wykorzystujących potencjał kulturowy miast i regionów,
–  Bursztyn a zdrowie,
– Wykorzystywanie bursztynu w turystyce oraz rekreacji,
– Potencjał produktowy miast i regionów w zakresie turystyki miejskiej i kulturowej,
– Tereny nadmorskie i ich wykorzystanie na potrzeby turystyki, rekreacji i sportu.