informacje

Szanowni Państwo
Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku oraz Gmina Stegna, mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w konferencji naukowej poświęconej szeroko pojętym zagadnieniom związanym z bursztynowym i kulturowym dziedzictwem Województwa Pomorskiego i Polski w powiązaniu z turystyką miejską i kulturową, rekreacją itp.
Planowana Konferencja będzie swoistym podsumowaniem 20 edycji imprezy turystyczno – rekreacyjno – kulturowej pn “Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu”, która cyklicznie realizowana jest w Gminie Stegna, w Jantarze. Impreza ta na przestrzeni dwóch dekad wypromowała znaczący bursztynowy potencjał Regionu w kraju i za granicą, oraz stała się ważnym produktem turystycznym Pomorza.

Potwierdzeniem niech będzie m.in przyznanie Mistrzostwom, przez Polską Organizację Turystyczną, w roku 2004, Certyfikatu POT za Najlepszy Produkt Turystyczny.
Coraz większą popularność wśród turystów krajowych i zagranicznych zyskują dziś zwłaszcza oferty z zakresu regionalnych i lokalnych produktów turystycznych, wykorzystujących takie elementy jak kultura, sztuka, historia, regionalne oraz lokalne tradycje, obrządki, rzemiosło, kuchnia regionalna itp. Powyższy zakres wpisuje się z powodzeniem w bogate dziedzictwo kulturowe Województwa Pomorskiego, a zwłaszcza te, wykorzystujące bursztyn, nasze “Złoto Bałtyku”.
Bursztyn zajmuje szczególne miejsce w historii tutejszego region, przeplata się na przestrzeni lat w sztuce, kulturze, kuchni a także turystyce, rekreacji. W związku z tym dziś możemy mówić już z powodzeniem o funkcjonowaniu na rynku usług turystycznych ofert z zakresu “bursztynowej turystyki”, „bursztynowej kultury”, „bursztynowej historii”, „bursztynowej sztuki” itp. Właśnie coroczne organizowane “Mistrzostwa Świata w Poławianiu Bursztynu” jako “flagowa” impreza promocyjna Województwa Pomorskiego, przyczynia się do jeszcze lepszej rozpoznawalności bursztynu wśród turystów krajowych jak i zagranicznych.

Jednym z elementów towarzyszących tej imprezie, są organizowane konferencje naukowe, poruszające różnorodne zagadnienia związane z bursztynem i jego potencjałem. Tegoroczna planowana konferencja ma mieć właśnie taki zróżnicowany, interdyscyplinarny charakter, stąd oczekiwanie na głosy osób zajmujących się turystyką i rekreacją, pracowników odpowiedzialnych za promocję, geografów, kulturoznawców, archeologów, ale także producentów biżuterii bursztynowej itp i innych osób zainteresowanych szeroko pojętym bursztynem. Jednocześnie nie ograniczamy się w tym roku do zagadnień związanych z bursztynem w odniesieniu do Województwa Pomorskiego i Polski, ale również interesuje nas to zjawisko w innych zakątkach Europy i świata.

Charakter i skala opisywanego zjawiska niewątpliwie warte są głębszej analizy i refleksji naukowej. Mamy nadzieję, że zaproponowana Państwu tematyka niniejszej konferencji stanie się przedmiotem ożywionej dyskusji podczas spotkania w Gdańsku.

Jednocześnie wyrażamy nadzieję, że nasze spotkanie naukowe będzie przyczynkiem do wymiany różnorodnych poglądów, doświadczeń badawczych oraz branżowych, na temat szeroko pojętych zjawisk zwiazanych z bursztynem, turystyką, rekreacją, kulturą, historią, sztuką, ofertą miast, badaniami archelogicznymi itp.

Konferencja organizowana przez Katedrę Zarządzania Turystyką i Rekreacją, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku, pod patronatem honorowym JM Rektora AWFiS w Gdańsku Prof. dra hab. Waldemara Moski oraz Wójta Gminy Stegna Ewy Dąbskiej.

Konferencja realizowana będzie w ramach obchodów 50 lecia Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku.