rejestracja

Zgłosić swój udział na Konferencji można poprzez wypełnienie poniższego formularza lub pobranie i wypełnienie Formularza rejestracji, a następnie wysłanie go na adres konferencji bursztyn2018@awf.gda.pl

Po zgłoszeniu udziału autorzy publikujący artykuł powinni wypełnić i odesłać Oświadczenie autora.


Karta zgłoszenia

Tytuł
PanPanimgrdrdr hab.prof
Imię i nazwisko (wymagane)

Adres email (wymagane)

telefon

Adres do korespondencji


Udział w Konferencji z publikacjąUdział bez publikacjiTylko publikacjaudział w study-tour – Gdańsk i Malbork 06.09.2018

Tytuł artykułu w j.polskim
Tytuł artykułu w j.angielskim
Abstrakt w języku polskim (do 300 znaków)
Abstrakt w języku angielskim
Słowa kluczowe (3-5) w języku polskim
Słowa kluczowe w języku angielskim

Administratorem danych osobowych jest AWFiS w Gdańsku, ul. K.Górskiego 1. Dane osobowe przetwarzane będą w celach marketingowych i promocyjnych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Każda osoba ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość poprawiania ich w każdym czasie.

Serdecznie dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia!
Organizatorzy