komitet naukowy

Przewodniczący:

JM Rektor AWFiS w Gdańsku Prof. dr hab. Waldemar Moska

Członkowie :
Prof. dr hab. Wojciech Ratkowski – AWFiS Gdańsk,
Prof. dr hab. Jan Wendt – AWFiS Gdańsk,
Prof. dr hab. Mariusz Lipowski – AWFiS Gdańsk,
Prof. dr hab. Krzysztof Prusik – AWFiS Gdańsk,
Prof dr hab. Izabela Lewandowska – Uniwersytet Warmińsko-Mazurski  w Olsztynie,
Prof. Alexandru Ilies – University of Oradea, Rumunia,
Prof. Dorina Ilies – University of Oradea, Rumunia.,
dr Artur Kostarczyk – Uniwersytet Gdański
Prof. dr hab. Ryszard Mazurowski – Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego-
dr Tomasz Studzieniecki – Akademia Morska w Gdyni