KOMITET ORGANIZACYJNY KONFERENCJI

Przewodniczący:
dr Dariusz Jacek Olszewski-Strzyżowski, e-mail: jacek.olszewski63@gmail.com

Sekretariat:
dr Piotr Aschenbrenner e-mail: bursztyn2018@awf.gda.pl

Członkowie :
– dr Remigiusz Dróżdż – AWFiS Gdańsk
– dr Marcin Pasek – AWFiS Gdańsk
– mgr Barbara Ząbczyk – Pomorska Federacja Przewodników Turystycznych PTTK