publikacje

W ramach Konferencji istnieje możliwość publikacji referatów w następujących czasopismach:

1) Monografia “Bursztyn – wczoraj, dziś, jutro” – wydawnictwo Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu w Gdańsku ISBN: 978-83-62390-14-4 (5 pkt., lista B) – artykuły w j. polskim lub angielskim. Wymogi edytorskie, karta zgłoszeniowa oraz oświadczenie autora dostępne są poniżej. Wydawnictwo zostanie przekazane uczestnikom w dniu konferencji – 07.09.2018.

Wymogi edytorskie         Rejestracja

2) GeoJournal of Tourism and Geosites – Uniwersytet w Oradei – Rumunia (5 pkt.) – artykuły wyłącznie w j. angielskim. Wymogi edytorskie dostępne na stronie internetowej: http://gtg.webhost.uoradea.ro/publication.html. Udział pracowników tut. AWFiS jest bezpłatny, natomiast dla pozostałych osób zainteresowanych publikacją opłata wynosi 190 Euro. Numer w którym znajdą się artykuły, po pozytywnych recenzjach, zostanie wydany do końca 2018r. Prosimy osoby zainteresowane o bezpośredni kontakt z wydawnictwem: gtg.uoradea@yahoo.com z dopiskiem “Amber2018.AWFiS”